KOMERCJALIZACJA prac badawczych i rozwojowych

Od dawna angażujemy się w procesy komercjalizacji prac badawczych i rozwojowych (B+R). Nasz dorobek w tym obszarze obejmuje wiele lat doświadczeń, w tym doradztwo przy kilkudziesięciu procesach komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej, także z udziałem podmiotów zagranicznych.

Doradzaliśmy w bardzo skomplikowanych procesach tego rodzaju, reprezentując podmioty inwestujące, twórców oraz placówki naukowe.

Obsługiwaliśmy prawnie projekty dotyczące wykorzystania nowych technologii (technologie przyszłości), mających znaczenie nie tylko dla podmiotów zaangażowanych w daną inwestycję, ale również mogących mieć istotne znaczenie dla ogromnych rynków konsumenckich.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i przygotowywaniu infrastruktury prawnej w zakresie inwestycji Venture Capital, owocujące powołaniem przedsiębiorstw typu start-up oferujących innowacyjne produkty i rozwiązania z powodzeniem funkcjonujące w przestrzeni gospodarczej.
ZAPEWNIAMY między innymi:

  • pomoc w wyborze modelu komercjalizacji, w tym również w zakresie kwestii publicznoprawnych
  • sporządzanie dokumentów niezbędnych dla procesu komercjalizacji, takich jak umowy zbycia i nabycia praw własności intelektualnej, umowy licencji, umowy inwestycyjne, umowy spółek
  • prowadzenie negocjacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces komercjalizacji
> Więcej informacji

 

Kancelaria Adwokacka
Raczyński & Pawełek


Kamienica Casa Solare
ul. Skwierzyńska 21/15, IV piętro
53-521 Wrocław

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas