Prawo administracyjne

Od początku istnienia Kancelarii reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prowadziliśmy przed organami państwowymi postępowania dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości.
Pomogliśmy Klientom zrealizować od strony prawnej skomplikowane procesy inwestycyjne na nieruchomościach, które wymagały określonych aktów administracyjnych. Zapewniamy naszym Klientom wsparcie prawne w staraniach o uzyskanie różnego rodzaju zezwoleń i decyzji administracyjnych koniecznych dla zrealizowania dużych projektów inwestycyjnych, w szczególności w branży produkcyjnej i budowlanej.

Wspomagamy też Klientów indywidualnych w postępowaniach administracyjnych o kluczowym dla nich znaczeniu.

Zapewniamy obsługę prawną również na etapie przygotowywania wystąpień w postępowaniu administracyjnym, wiedząc, że ten etap może być kluczowy dla późniejszych losów sprawy przed organami administracji publicznej.
ZAPEWNIAMY między innymi:

  • kompleksową obsługę prawną na etapie poprzedzającym wystąpienie do organów administracyjnych, reprezentację w całym postępowaniu administracyjnym, obsługę środków odwoławczych
  • przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych, w tym NSA i komplementarną reprezentację przed tymi sądami
  • reprezentację w różnego rodzaju postępowaniach mających prowadzić do uzyskania zezwoleń i decyzji administracyjnych
  • całościowe wsparcie prawne przed organami administracyjnymi w procesach inwestycyjnych, w tym przede wszystkim dotyczących nieruchomości oraz budowlanych
> Więcej informacji

 

Kancelaria Adwokacka
Raczyński & Pawełek


Kamienica Casa Solare
ul. Skwierzyńska 21/15, IV piętro
53-521 Wrocław

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas