Prawo karne

Zajmujemy się obronami w sprawach karno-gospodarczych na terenie całej Polski. Sprawy te dotyczą często zawiłych stanów prawnych i faktycznych, które wymagają łączenia wiedzy prawniczej z różnych dziedzin.

Dzięki zajmowaniu się na co dzień między innymi prawem cywilnym i gospodarczym, możemy zaproponować Klientom reprezentację także w sprawach karno-gospodarczych. Wymagają one bowiem odpowiedniej orientacji nie tylko w przepisach prawa karnego, ale także prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego oraz praktycznej znajomości obrotu gospodarczego.

Zajmujemy się sprawami karnymi związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, zaspokajaniem wierzycieli, uiszczaniem należności publiczno-prawnych, obrotem dokumentami.

Reprezentujemy pokrzywdzonych przestępstwem przed sądami oraz w postępowaniach pozasądowych. Wspomagamy Klientów instytucjonalnych i prywatnych, którzy stali się ofiarami przestępstw, także w zakresie rekompensat finansowych.

W ramach absolutnej tajemnicy zawodowej starannie obieramy strategię postępowania, a następnie realizujemy ją zgodnie z interesami Klientów.
ZAPEWNIAMY między innymi:

  • obronę w postępowaniach sądowych i pozasądowych
  • reprezentację osób pokrzywdzonych przestępstwem
  • dochodzenie roszczeń majątkowych w sprawach karnych
> Więcej informacji

 

Kancelaria Adwokacka
Raczyński & Pawełek


Kamienica Casa Solare
ul. Skwierzyńska 21/15, IV piętro
53-521 Wrocław

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas