Prowadzenie postępowań sądowych

Prowadzenie POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

Od lat prowadzimy sprawy naszych Klientów przed sądami powszechnymi w całej Polsce, przed Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz reprezentujemy ich w postępowaniach polubownych, gdy proces sądowy staje się prawdopodobny.

Specjalizujemy się w procesach o skomplikowanych stanach faktycznych i prawnych. Wszechstronnie analizujemy stan sprawy przed procesem. Wspólnie z Klientami ustalamy z góry ryzyka, dokładnie planujemy ścieżkę i koszty postępowania. Zawsze dobieramy indywidulane rozwiązania do konkretnej sprawy, doskonale wiedząc, że nie ma dwóch identycznych spraw.

Aby zaoszczędzić czas i koszty, reprezentujemy Klientów również podczas negocjacji przed procesem sądowym, jak i w jego trakcie.

Nasze doświadczenia dowodzą tego, że właśnie tak komplementarne podejście do spraw spornych jest najbardziej zgodne z interesami reprezentowanych przez nas Klientów.
ZAPEWNIAMY między innymi:

  • całościową obsługę postępowań sądowych przed sądami różnych instancji w całej Polsce, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi
  • wszechstronną analizę spraw spornych, identyfikację ryzyka i dobieranie indywidualnej strategii w każdej sprawie, doradztwo w zakresie kosztów określonego postępowania
  • prowadzenie negocjacji w trakcie procesu sądowego oraz w sytuacjach spornych, gdy proces jest prawdopodobny
> Więcej informacji

 

Kancelaria Adwokacka
Raczyński & Pawełek


Kamienica Casa Solare
ul. Skwierzyńska 21/15, IV piętro
53-521 Wrocław

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas