Grzegorz Pawełek

Współtwórca Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka.

Legitymuje się wszechstronną wiedzą prawniczą oraz bogatym doświadczeniem zawodowym.

Jako jeden z nielicznych specjalizuje się w całościowej obsłudze prawnej procesów komercjalizacji prac badawczych i rozwojowych (B+R), które dotyczą nierzadko ogromnych rynków konsumenckich.

Od lat uczestniczy w stałej obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych działających na różnych rynkach w Polsce, w trakcie której wielokrotnie obsługiwał prawnie transakcje o znacznej wartości majątkowej, również dotyczące inwestycji typu Venture Capital.
Wielokrotnie zapewniał doradztwo prawne w zakresie transakcji handlowych z udziałem podmiotów międzynarodowych. Specjalista z zakresu prawa spółek, rynków kapitałowych, nowych technologii, fuzji i przejęć, prawa umów oraz obrotu nieruchomościami.

Specjalizuje się również w obsłudze prawnej podmiotów państwowych, w tym podmiotów naukowych.

Każdy projekt traktuje całościowo, dbając o to, żeby sukcesy Klientów były osiągane z zastosowaniem adekwatnych kosztów.

Prowadzi także sprawy sporne na etapie negocjacji oraz w postępowaniach sądowych.

Praktykę zawodową łączył w przeszłości z nauczaniem prawa, prowadząc dla studentów zajęcia z zakresu prawa cywilnego.

Interesuje się historią oraz aktywnie uprawia narciarstwo alpejskie.


> Więcej informacji
Kancelaria Adwokacka
Raczyński & Pawełek


Kamienica Casa Solare
ul. Skwierzyńska 21/15, IV piętro
53-521 Wrocław

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas