Grzegorz Pawełek.

Współtwórca Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka.

Legitymuje się wszechstronną wiedzą prawniczą oraz bogatym doświadczeniem zawodowym.

Jako jeden z nielicznych specjalizuje się w całościowej obsłudze prawnej procesów komercjalizacji prac badawczych i rozwojowych (B+R), które dotyczą nierzadko ogromnych rynków konsumenckich.

Od lat uczestniczy w stałej obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych działających na różnych rynkach w Polsce, w trakcie której wielokrotnie obsługiwał prawnie transakcje o znacznej wartości majątkowej, również dotyczące inwestycji typu Venture Capital.
Wielokrotnie zapewniał doradztwo prawne w zakresie transakcji handlowych z udziałem podmiotów międzynarodowych. Specjalista z zakresu prawa spółek, rynków kapitałowych, nowych technologii, fuzji i przejęć, prawa umów oraz obrotu nieruchomościami.

Specjalizuje się również w obsłudze prawnej podmiotów państwowych, w tym podmiotów naukowych.

Każdy projekt traktuje całościowo, dbając o to, żeby sukcesy Klientów były osiągane z zastosowaniem adekwatnych kosztów.

Prowadzi także sprawy sporne na etapie negocjacji oraz w postępowaniach sądowych.

Praktykę zawodową łączył w przeszłości z nauczaniem prawa, prowadząc dla studentów zajęcia z zakresu prawa cywilnego.

Interesuje się historią oraz aktywnie uprawia narciarstwo alpejskie.


> Więcej informacji

Niniejsza strona internetowa nie stanowi oraz nie zawiera ofert w rozumieniu przepisów prawa. Informacje zawarte na stronie nie są prawnie wiążące.
Strona nie stanowi reklamy, nie posiada charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Odwiedzający stronę powinni samodzielnie ustalić ich sytuację prawną, bez powoływania się na treść strony.
Pomimo zachowania najwyższej staranności, zastrzegamy możliwość omyłek czy niedokładności w treści strony.

Zawartość strony, w szczególności jej treść i przyjęte w niej rozwiązania, umieszczone znaki i fotografie chronione są prawami autorskimi lub innymi prawami. Kopiowanie, inne powielanie oraz wykorzystywanie informacji, tekstów, fotografii, znaków, innych danych i treści strony w całości lub we fragmentach jest zabronione bez uzyskania pisemnej zgody Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka.

Ilekroć w treści strony mowa jest o Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka, należy przez to rozumieć:
Tomasz Raczyński Kancelaria Adwokacka NIP: 8862461631, REGON: 021402587
oraz
Grzegorz Pawełek Kancelaria Adwokacka NIP: 7381868525, REGON: 020513534.

Zastrzegamy prawo do zmiany formy prawnej i zasad współdziałania adwokatów Tomasza Raczyńskiego i Grzegorza Pawełka w każdym czasie, bez zmiany treści niniejszej strony internetowej.
Zastrzegamy prawo do zmiany wszelkich elementów znajdujących się na stronie oraz zmiany informacji zawartych na stronie w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia korzystających z sieci internet.