Tomasz Raczyński.

Jeden z założycieli Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka.

Legitymuje się wieloletnią i wszechstronną praktyką prawniczą.

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych.
Wielokrotnie reprezentował Klientów w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych przed sądami w całej Polsce.
Reprezentował z sukcesami Klientów również w postępowaniach przed Sądem Najwyższym.
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw o zapłatę, dotyczących nieruchomości, odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań, o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Z powodzeniem doradza również przedsiębiorcom działającym na różnych rynkach. Doradzając Klientom zawsze uwzględnia nie tyko kwestie prawne, ale również realia biznesowe. Brał wielokrotnie udział w obsłudze prawnej transakcji o znacznej wartości majątkowej, które zakończyły się sukcesem dla ich uczestników.

Zajmuje się także prawem umów oraz prawem nieruchomości w przeróżnych relacjach inwestorskich.

Praktykę prawniczą łączył w przeszłości z nauczaniem prawa, prowadząc dla studentów zajęcia z zakresu prawa cywilnego.

W Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka odpowiada za kontakty handlowe z Klientami oraz zajmuje się zarządzaniem bieżącą działalnością Kancelarii.

Biegacz, maratończyk, pasjonat sportu.


> Więcej informacji

Niniejsza strona internetowa nie stanowi oraz nie zawiera ofert w rozumieniu przepisów prawa. Informacje zawarte na stronie nie są prawnie wiążące.
Strona nie stanowi reklamy, nie posiada charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Odwiedzający stronę powinni samodzielnie ustalić ich sytuację prawną, bez powoływania się na treść strony.
Pomimo zachowania najwyższej staranności, zastrzegamy możliwość omyłek czy niedokładności w treści strony.

Zawartość strony, w szczególności jej treść i przyjęte w niej rozwiązania, umieszczone znaki i fotografie chronione są prawami autorskimi lub innymi prawami. Kopiowanie, inne powielanie oraz wykorzystywanie informacji, tekstów, fotografii, znaków, innych danych i treści strony w całości lub we fragmentach jest zabronione bez uzyskania pisemnej zgody Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka.

Ilekroć w treści strony mowa jest o Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka, należy przez to rozumieć:
Tomasz Raczyński Kancelaria Adwokacka NIP: 8862461631, REGON: 021402587
oraz
Grzegorz Pawełek Kancelaria Adwokacka NIP: 7381868525, REGON: 020513534.

Zastrzegamy prawo do zmiany formy prawnej i zasad współdziałania adwokatów Tomasza Raczyńskiego i Grzegorza Pawełka w każdym czasie, bez zmiany treści niniejszej strony internetowej.
Zastrzegamy prawo do zmiany wszelkich elementów znajdujących się na stronie oraz zmiany informacji zawartych na stronie w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia korzystających z sieci internet.