O nas

Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka jest polską firmą prawniczą, która oferuje Klientom specjalistyczne usługi prawnicze.

Naszym atutem jest połączenie kompetencji prawniczych z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, prawie nowych technologii oraz reprezentowaniu Klientów w skomplikowanych postępowaniach sądowych.

Posiadamy wieloletnie, bogate doświadczenie w zakresie wszechstronnej obsługi prawnej przedsiębiorców, którzy działają na różnych rynkach. Obsługujemy prawnie transakcje z udziałem przedsiębiorców polskich oraz inwestorów zagranicznych. Doradztwo prawne świadczone na rzecz przedsiębiorców łączymy ze znajomością realiów biznesowych.

Do grona naszych Klientów należą między innymi jednostki Polskiej Akademii Nauk, dzięki czemu jesteśmy również specjalistami w obsłudze prawnej procesów komercjalizacji prac badawczych i rozwojowych (B+R) oraz w problematyce prawa nowych technologii. Nasza wiedza wykorzystywana jest między innymi do wprowadzenia innowacyjnych produktów zasilających całe rynki konsumenckie.

Od dawna z sukcesami reprezentujemy również Klientów w skomplikowanych postępowaniach sądowych w całej Polsce, w tym wygrywaliśmy sprawy naszych Klientów przed Sądem Najwyższym.

Za nasz profesjonalizm i zaangażowanie społeczne już w 2012 roku zostaliśmy docenieni przez szanowane medium o ogólnoświatowym zasięgu.

Pamiętamy również o innych, dlatego od lat zaangażowani jesteśmy w pomoc prawną Pro Bono.

Niniejsza strona internetowa nie stanowi oraz nie zawiera ofert w rozumieniu przepisów prawa. Informacje zawarte na stronie nie są prawnie wiążące.
Strona nie stanowi reklamy, nie posiada charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Odwiedzający stronę powinni samodzielnie ustalić ich sytuację prawną, bez powoływania się na treść strony.
Pomimo zachowania najwyższej staranności, zastrzegamy możliwość omyłek czy niedokładności w treści strony.

Zawartość strony, w szczególności jej treść i przyjęte w niej rozwiązania, umieszczone znaki i fotografie chronione są prawami autorskimi lub innymi prawami. Kopiowanie, inne powielanie oraz wykorzystywanie informacji, tekstów, fotografii, znaków, innych danych i treści strony w całości lub we fragmentach jest zabronione bez uzyskania pisemnej zgody Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka.

Ilekroć w treści strony mowa jest o Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka, należy przez to rozumieć:
Tomasz Raczyński Kancelaria Adwokacka NIP: 8862461631, REGON: 021402587
oraz
Grzegorz Pawełek Kancelaria Adwokacka NIP: 7381868525, REGON: 020513534.

Zastrzegamy prawo do zmiany formy prawnej i zasad współdziałania adwokatów Tomasza Raczyńskiego i Grzegorza Pawełka w każdym czasie, bez zmiany treści niniejszej strony internetowej.
Zastrzegamy prawo do zmiany wszelkich elementów znajdujących się na stronie oraz zmiany informacji zawartych na stronie w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia korzystających z sieci internet.