O nas

Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka jest polską firmą prawniczą stworzoną przez adwokatów Tomasza Raczyńskiego i Grzegorza Pawełka.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej Klientów biznesowych oraz w prowadzeniu różnego rodzaju spraw na rzecz Klientów indywidualnych.

Obsługujemy prawnie podmioty państwowe i prywatne różnej wielkości, które działają na różnych rynkach.
Od lat bierzemy udział w tworzeniu rozwiązań prawnych, dzięki którym nasi Klienci osiągają sukcesy nie tylko w pojedynczych sprawach, ale także stale rozwijają się w biznesie.
Do grona naszych Klientów należą między innymi jednostki Polskiej Akademii Nauk, dzięki czemu jesteśmy specjalistami w obsłudze prawnej procesów komercjalizacji prac badawczych i rozwojowych (B+R) oraz w problematyce prawa nowych technologii. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej.

Od dawna reprezentujemy Klientów w skomplikowanych częstokroć postępowaniach sądowych, również przed Sądem Najwyższym.

Nasza działalność obejmuje terytorium całej Polski. Posiadamy dwa stałe biura. Naszym celem jest zapewnienie nie tylko wysokiej jakości świadczonych usług prawniczych, ale również wysokiego standardu obsługi bezpośredniej Klientów. Zdobyta dotychczas reputacja oraz zaufanie Klientów zobowiązuje nas do stałego rozwoju.

Za nasz profesjonalizm i zaangażowanie społeczne zostaliśmy docenieni przez szanowane medium o ogólnoświatowym zasięgu.

Od lat świadczymy także pomoc prawną Pro Bono. To nasz sposób na wspieranie potrzebujących.

Zachęcamy do przekonania się o jakości świadczonych przez nas usług!

Niniejsza strona internetowa nie stanowi oraz nie zawiera ofert w rozumieniu przepisów prawa. Informacje zawarte na stronie nie są prawnie wiążące.
Strona nie stanowi reklamy, nie posiada charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Odwiedzający stronę powinni samodzielnie ustalić ich sytuację prawną, bez powoływania się na treść strony.
Pomimo zachowania najwyższej staranności, zastrzegamy możliwość omyłek czy niedokładności w treści strony.

Zawartość strony, w szczególności jej treść i przyjęte w niej rozwiązania, umieszczone znaki i fotografie chronione są prawami autorskimi lub innymi prawami. Kopiowanie, inne powielanie oraz wykorzystywanie informacji, tekstów, fotografii, znaków, innych danych i treści strony w całości lub we fragmentach jest zabronione bez uzyskania pisemnej zgody Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka.

Ilekroć w treści strony mowa jest o Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka, należy przez to rozumieć:
Tomasz Raczyński Kancelaria Adwokacka NIP: 8862461631, REGON: 021402587
oraz
Grzegorz Pawełek Kancelaria Adwokacka NIP: 7381868525, REGON: 020513534.

Zastrzegamy prawo do zmiany formy prawnej i zasad współdziałania adwokatów Tomasza Raczyńskiego i Grzegorza Pawełka w każdym czasie, bez zmiany treści niniejszej strony internetowej.
Zastrzegamy prawo do zmiany wszelkich elementów znajdujących się na stronie oraz zmiany informacji zawartych na stronie w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia korzystających z sieci internet.