O nas

Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka jest polską firmą prawniczą. Stworzyli ją adwokat Tomasz Raczyński i adwokat Grzegorz Pawełek, lokując posiadaną wiedzę, doświadczenie i potencjał w jednej firmie prawniczej.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej Klientów biznesowych oraz w prowadzeniu różnego rodzaju spraw na rzecz Klientów indywidualnych.
Obsługujemy prawnie podmioty państwowe i prywatne różnej wielkości, które działają na różnych rynkach.
Od lat bierzemy udział w tworzeniu rozwiązań prawnych, dzięki którym nasi Klienci osiągają sukcesy nie tylko w pojedynczych sprawach, ale także stale rozwijają się w biznesie.
Do grona naszych Klientów należą między innymi jednostki Polskiej Akademii Nauk (PAN), dzięki czemu jesteśmy specjalistami w obsłudze prawnej procesów komercjalizacji prac badawczych i rozwojowych (B+R) oraz w problematyce prawa nowych technologii. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej.

Od dawna reprezentujemy Klientów w skomplikowanych postępowaniach sądowych, również przed Sądem Najwyższym.

Za nasz profesjonalizm i zaangażowanie społeczne zostaliśmy docenieni przez szanowane medium o ogólnoświatowym zasięgu. Zdobyta dotychczas reputacja oraz zaufanie Klientów zobowiązuje nas do stałego rozwoju.

Nasza działalność obejmuje terytorium całej Polski. Posiadamy dwa biura (Kancelaria Adwokacka Wrocław, Kancelaria Adwokacka Sieradz).

Jesteśmy dumni z tego, że świadczymy również pomoc prawną Pro Bono. Dzięki temu w naszej Kancelarii dla osób potrzebujących pomocy prawnej, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej dostępny jest nieodpłatnie adwokat. Sieradz i Wrocław to miasta, w których pomoc ta jest świadczona.

Zachęcamy do przekonania się o jakości świadczonych przez nas usług!

Niniejsza strona internetowa nie stanowi oraz nie zawiera ofert w rozumieniu przepisów prawa. Informacje zawarte na stronie nie są prawnie wiążące.
Strona nie stanowi reklamy, nie posiada charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Odwiedzający stronę powinni samodzielnie ustalić ich sytuację prawną, bez powoływania się na treść strony.
Pomimo zachowania najwyższej staranności, zastrzegamy możliwość omyłek czy niedokładności w treści strony.

Zawartość strony, w szczególności jej treść i przyjęte w niej rozwiązania, umieszczone znaki i fotografie chronione są prawami autorskimi lub innymi prawami. Kopiowanie, inne powielanie oraz wykorzystywanie informacji, tekstów, fotografii, znaków, innych danych i treści strony w całości lub we fragmentach jest zabronione bez uzyskania pisemnej zgody Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka.

Ilekroć w treści strony mowa jest o Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka, należy przez to rozumieć:
Tomasz Raczyński Kancelaria Adwokacka NIP: 8862461631, REGON: 021402587
oraz
Grzegorz Pawełek Kancelaria Adwokacka NIP: 7381868525, REGON: 020513534.

Zastrzegamy prawo do zmiany formy prawnej i zasad współdziałania adwokatów Tomasza Raczyńskiego i Grzegorza Pawełka w każdym czasie, bez zmiany treści niniejszej strony internetowej.
Zastrzegamy prawo do zmiany wszelkich elementów znajdujących się na stronie oraz zmiany informacji zawartych na stronie w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia korzystających z sieci internet.