Profesjonalizm
Odpowiedzialność
Doświadczenie
Skuteczność

Grzegorz Pawełek

Współtwórca Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka.

Legitymuje się wszechstronną wiedzą prawniczą oraz bogatym doświadczeniem zawodowym.

Jako jeden z nielicznych specjalizuje się w całościowej obsłudze prawnej procesów komercjalizacji prac badawczych i rozwojowych (B+R), które dotyczą nierzadko ogromnych rynków konsumenckich.

Od lat uczestniczy w stałej obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych działających na różnych rynkach w Polsce, w trakcie której wielokrotnie obsługiwał prawnie transakcje o znacznej wartości majątkowej, również dotyczące inwestycji typu Venture Capital.
Wielokrotnie zapewniał doradztwo prawne w zakresie transakcji handlowych z udziałem podmiotów międzynarodowych. Specjalista z zakresu prawa spółek, rynków kapitałowych, nowych technologii, fuzji i przejęć, prawa umów oraz obrotu nieruchomościami.

Specjalizuje się również w obsłudze prawnej podmiotów państwowych, w tym podmiotów naukowych.

Każdy projekt traktuje całościowo, dbając o to, żeby sukcesy Klientów były osiągane z zastosowaniem adekwatnych kosztów.

Prowadzi także sprawy sporne na etapie negocjacji oraz w postępowaniach sądowych.

Praktykę zawodową łączył w przeszłości z nauczaniem prawa, prowadząc dla studentów zajęcia z zakresu prawa cywilnego.

Interesuje się historią oraz aktywnie uprawia narciarstwo alpejskie.

Specjalizacje

Do naszych SPECJALIZACJI należy w szczególności:

POSTĘPOWANIA SĄDOWE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
STAŁA OBSŁUGA PRAWNA
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO UMÓW
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO NIERUCHOMOŚCI
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ODSZKODOWAŃ
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ADMINISTRACYJNE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO KARNE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Raczyński&Pawełek


Kamienica Casa Solare
ul. Skwierzyńska 21/15, IV piętro
53-521 Wrocław

Skontaktuj się z nami


ul. Ogrodowa 5
98-200 Sieradz

Skontaktuj się z nami