Profesjonalizm
Odpowiedzialność
Doświadczenie
Skuteczność

Prowadzenie postępowań sądowych

Prowadzenie POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

Od lat prowadzimy sprawy naszych Klientów przed sądami powszechnymi w całej Polsce, przed Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz reprezentujemy ich w postępowaniach polubownych, gdy proces sądowy staje się prawdopodobny.

Specjalizujemy się w procesach o skomplikowanych stanach faktycznych i prawnych. Wszechstronnie analizujemy stan sprawy przed procesem. Wspólnie z Klientami ustalamy z góry ryzyka, dokładnie planujemy ścieżkę i koszty postępowania. Zawsze dobieramy indywidulane rozwiązania do konkretnej sprawy, doskonale wiedząc, że nie ma dwóch identycznych spraw.

Aby zaoszczędzić czas i koszty, reprezentujemy Klientów również podczas negocjacji przed procesem sądowym, jak i w jego trakcie.

Nasze doświadczenia dowodzą tego, że właśnie tak komplementarne podejście do spraw spornych jest najbardziej zgodne z interesami reprezentowanych przez nas Klientów.

 

ZAPEWNIAMY między innymi:

  • całościową obsługę postępowań sądowych przed sądami różnych instancji w całej Polsce, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi
  • wszechstronną analizę spraw spornych, identyfikację ryzyka i dobieranie indywidualnej strategii w każdej sprawie, doradztwo w zakresie kosztów określonego postępowania
  • prowadzenie negocjacji w trakcie procesu sądowego oraz w sytuacjach spornych, gdy proces jest prawdopodobny

Specjalizacje

Do naszych SPECJALIZACJI należy w szczególności:

POSTĘPOWANIA SĄDOWE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
STAŁA OBSŁUGA PRAWNA
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO UMÓW
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO NIERUCHOMOŚCI
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ODSZKODOWAŃ
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ADMINISTRACYJNE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO KARNE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Raczyński & Pawełek


Kamienica Casa Solare
ul. Skwierzyńska 21/15, IV piętro
53-521 Wrocław

Skontaktuj się z nami


ul. Ogrodowa 5
98-200 Sieradz

Skontaktuj się z nami