Profesjonalizm
Odpowiedzialność
Doświadczenie
Skuteczność

Prawo zamówień publicznych

Prawo ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Obsługujemy prawnie naszych Klientów w zakresie rozmaitych projektów i postępowań dotyczących zamówień publicznych.
Wielokrotnie nasza obsługa dotyczyła skomplikowanych postępowań o bardzo znacznej wartości majątkowej.

Występujemy w postępowaniach przed zamawiającymi, ale także na ich zlecenie.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed KIO oraz dochodząc roszczeń z zakresu zamówień publicznych przed sądami w całej Polsce.
Wspomogliśmy naszych Klientów w kilku sprawach przed Sądem Najwyższym, w których spór powstał na gruncie prawa zamówień publicznych (roszczenia o zwrot wadium oraz o wynagrodzenie za roboty budowlane zlecone na podstawie PZP).

Dzięki obsłudze prawnej świadczonej na rzecz zamawiających, posiadamy doświadczenie w zakresie reprezentowania interesów wykonawców w postępowaniach przed innymi zamawiającymi.

Poza działaniami praktycznymi posiadamy także mocne podłoże teoretyczne – członek zespołu Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka zajmuje się naukowo prawem zamówień publicznych.

 

ZAPEWNIAMY między innymi:

  • bieżące i jednorazowe wsparcie prawne w zakresie prawa zamówień publicznych
  • obsługę prawną zamawiających oraz reprezentację wykonawców w postępowaniach przed zamawiającymi
  • doradztwo, przygotowywanie odwołań i reprezentację w postępowaniach przed KIO oraz obsługę prawną skarg od orzeczeń KIO
  • dochodzenie przed sądami, w tym Sądem Najwyższym, roszczeń cywilnoprawnych powstałych na gruncie zamówień publicznych, w tym o zwrot wadium oraz o wynagrodzenie za roboty budowlane

Specjalizacje

Do naszych SPECJALIZACJI należy w szczególności:

POSTĘPOWANIA SĄDOWE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
STAŁA OBSŁUGA PRAWNA
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO UMÓW
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO NIERUCHOMOŚCI
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ODSZKODOWAŃ
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ADMINISTRACYJNE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO KARNE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Raczyński & Pawełek


Kamienica Casa Solare
ul. Skwierzyńska 21/15, IV piętro
53-521 Wrocław

Skontaktuj się z nami


ul. Ogrodowa 5
98-200 Sieradz

Skontaktuj się z nami