Profesjonalizm
Odpowiedzialność
Doświadczenie
Skuteczność

Komercjalizacja prac badawczych i rozwojowych

Od dawna angażujemy się w procesy komercjalizacji prac badawczych i rozwojowych (B+R). Nasz dorobek w tym obszarze obejmuje wiele lat doświadczeń, w tym doradztwo przy kilkudziesięciu procesach komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej, także z udziałem podmiotów zagranicznych.

Doradzaliśmy w bardzo skomplikowanych procesach tego rodzaju, reprezentując podmioty inwestujące, twórców oraz placówki naukowe.

Obsługiwaliśmy prawnie projekty dotyczące wykorzystania nowych technologii (technologie przyszłości), mających znaczenie nie tylko dla podmiotów zaangażowanych w daną inwestycję, ale również mogących mieć istotne znaczenie dla ogromnych rynków konsumenckich.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i przygotowywaniu infrastruktury prawnej w zakresie inwestycji Venture Capital, owocujące powołaniem przedsiębiorstw typu start-up oferujących innowacyjne produkty i rozwiązania z powodzeniem funkcjonujące w przestrzeni gospodarczej.

 

ZAPEWNIAMY między innymi:

  • pomoc w wyborze modelu komercjalizacji, w tym również w zakresie kwestii publicznoprawnych
  • sporządzanie dokumentów niezbędnych dla procesu komercjalizacji, takich jak umowy zbycia i nabycia praw własności intelektualnej, umowy licencji, umowy inwestycyjne, umowy spółek
  • prowadzenie negocjacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces komercjalizacji

Specjalizacje

Do naszych SPECJALIZACJI należy w szczególności:

POSTĘPOWANIA SĄDOWE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
STAŁA OBSŁUGA PRAWNA
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO UMÓW
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO NIERUCHOMOŚCI
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ODSZKODOWAŃ
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ADMINISTRACYJNE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO KARNE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Raczyński & Pawełek


Kamienica Casa Solare
ul. Skwierzyńska 21/15, IV piętro
53-521 Wrocław

Skontaktuj się z nami


ul. Ogrodowa 5
98-200 Sieradz

Skontaktuj się z nami