Profesjonalizm
Odpowiedzialność
Doświadczenie
Skuteczność

Prawo umów

Specjalizujemy się w sporządzaniu i analizie kontraktów o strategicznym znaczeniu dla Klientów biznesowych, jak również zapewniamy wsparcie prawne w zakresie umów negocjowanych i zawieranych przez tych Klientów w bieżącej działalności.
Zajmujemy się także umowami o kluczowym znaczeniu dla konsumentów.

Pracujemy tak, aby umowa zapewniała stabilność i bezpieczeństwo, ale zawsze bierzemy pod uwagę także koszty przyjęcia określonych rozwiązań prawnych w umowie. Dbamy o to, aby tworzone z naszym udziałem umowy nie mogły zostać podważone lub w inny sposób zakwestionowane.

Stronami sporządzanych przez nas umów były podmioty międzynarodowe, naukowe, państwowe, biznesowe z różnych rynków, ale także osoby prywatne, które miały świadomość tego, że dobra umowa zapewnia dobrą przyszłość.

Wiemy, że zawarcie umowy wymaga osiągnięcia kompromisu, dlatego też zapewniamy Klientom pełne wsparcie na etapie negocjowania warunków umowy z pozostałymi stronami.

 

ZAPEWNIAMY między innymi:

  • tworzenie i analizę umów różnego rodzaju, w tym w szczególności umów dotyczących nieruchomości, prawa budowlanego, tworzenia i dalszych losów przedsiębiorstw, komercjalizacji prac badawczych i rozwojowych (B+R), umów inwestycyjnych regulujących prowadzenie działalności i relacje między inwestorami
  • wprowadzanie do umów sprawdzonych oraz realnych gwarancji i zabezpieczeń wykonania umowy
  • doradztwo i reprezentację w zakresie dochodzenia roszczeń w związku z niewykonaniem umów przez strony
  • doradztwo i reprezentację na etapie negocjowania warunków umów
  • przygotowywanie projektów wzorców umów, regulaminów, statutów, aktów założycielskich

Specjalizacje

Do naszych SPECJALIZACJI należy w szczególności:

POSTĘPOWANIA SĄDOWE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
STAŁA OBSŁUGA PRAWNA
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO UMÓW
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO NIERUCHOMOŚCI
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ODSZKODOWAŃ
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ADMINISTRACYJNE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO KARNE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Raczyński & Pawełek


Kamienica Casa Solare
ul. Skwierzyńska 21/15, IV piętro
53-521 Wrocław

Skontaktuj się z nami


ul. Ogrodowa 5
98-200 Sieradz

Skontaktuj się z nami