Profesjonalizm
Odpowiedzialność
Doświadczenie
Skuteczność

Prawo karne

Zajmujemy się obronami w sprawach karno-gospodarczych na terenie całej Polski. Sprawy te dotyczą często zawiłych stanów prawnych i faktycznych, które wymagają łączenia wiedzy prawniczej z różnych dziedzin.

Dzięki zajmowaniu się na co dzień między innymi prawem cywilnym i gospodarczym, możemy zaproponować Klientom reprezentację także w sprawach karno-gospodarczych. Wymagają one bowiem odpowiedniej orientacji nie tylko w przepisach prawa karnego, ale także prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego oraz praktycznej znajomości obrotu gospodarczego.

Zajmujemy się sprawami karnymi związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, zaspokajaniem wierzycieli, uiszczaniem należności publiczno-prawnych, obrotem dokumentami.

Reprezentujemy pokrzywdzonych przestępstwem przed sądami oraz w postępowaniach pozasądowych. Wspomagamy Klientów instytucjonalnych i prywatnych, którzy stali się ofiarami przestępstw, także w zakresie rekompensat finansowych.

W ramach absolutnej tajemnicy zawodowej starannie obieramy strategię postępowania, a następnie realizujemy ją zgodnie z interesami Klientów.

 

ZAPEWNIAMY między innymi:

  • obronę w postępowaniach sądowych i pozasądowych
  • reprezentację osób pokrzywdzonych przestępstwem
  • dochodzenie roszczeń majątkowych w sprawach karnych

Specjalizacje

Do naszych SPECJALIZACJI należy w szczególności:

POSTĘPOWANIA SĄDOWE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
STAŁA OBSŁUGA PRAWNA
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO UMÓW
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO NIERUCHOMOŚCI
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ODSZKODOWAŃ
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ADMINISTRACYJNE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO KARNE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Raczyński & Pawełek


Kamienica Casa Solare
ul. Skwierzyńska 21/15, IV piętro
53-521 Wrocław

Skontaktuj się z nami


ul. Ogrodowa 5
98-200 Sieradz

Skontaktuj się z nami