Profesjonalizm
Odpowiedzialność
Doświadczenie
Skuteczność

Prawo administracyjne

Od początku istnienia Kancelarii reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prowadziliśmy przed organami państwowymi postępowania dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości.
Pomogliśmy Klientom zrealizować od strony prawnej skomplikowane procesy inwestycyjne na nieruchomościach, które wymagały określonych aktów administracyjnych. Zapewniamy naszym Klientom wsparcie prawne w staraniach o uzyskanie różnego rodzaju zezwoleń i decyzji administracyjnych koniecznych dla zrealizowania dużych projektów inwestycyjnych, w szczególności w branży produkcyjnej i budowlanej.

Wspomagamy też Klientów indywidualnych w postępowaniach administracyjnych o kluczowym dla nich znaczeniu.

Zapewniamy obsługę prawną również na etapie przygotowywania wystąpień w postępowaniu administracyjnym, wiedząc, że ten etap może być kluczowy dla późniejszych losów sprawy przed organami administracji publicznej.

 

ZAPEWNIAMY między innymi:

  • kompleksową obsługę prawną na etapie poprzedzającym wystąpienie do organów administracyjnych, reprezentację w całym postępowaniu administracyjnym, obsługę środków odwoławczych
  • przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych, w tym NSA i komplementarną reprezentację przed tymi sądami
  • reprezentację w różnego rodzaju postępowaniach mających prowadzić do uzyskania zezwoleń i decyzji administracyjnych
  • całościowe wsparcie prawne przed organami administracyjnymi w procesach inwestycyjnych, w tym przede wszystkim dotyczących nieruchomości oraz budowlanych

Specjalizacje

Do naszych SPECJALIZACJI należy w szczególności:

POSTĘPOWANIA SĄDOWE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
STAŁA OBSŁUGA PRAWNA
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO UMÓW
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO NIERUCHOMOŚCI
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ODSZKODOWAŃ
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ADMINISTRACYJNE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO KARNE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Raczyński & Pawełek


Kamienica Casa Solare
ul. Skwierzyńska 21/15, IV piętro
53-521 Wrocław

Skontaktuj się z nami


ul. Ogrodowa 5
98-200 Sieradz

Skontaktuj się z nami