Profesjonalizm
Odpowiedzialność
Doświadczenie
Skuteczność

Prawo odszkodowań

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze prawnej spraw dotyczących odszkodowań.

Zajmowaliśmy się obsługą prawną licznych postępowań dotyczących szkód majątkowych. Między innymi prowadziliśmy bardzo skomplikowane sprawy dotyczące utraty majątku o znacznej wartości oraz sprawy o odszkodowanie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań (w tym niewykonaniem umów).

Dysponujemy także dużym doświadczeniem w zakresie spraw dotyczących naprawiania szkód niemajątkowych, w tym o zadośćuczynienie. Prowadziliśmy przed sądami w całej Polsce sprawy związane z dochodzeniem roszczeń w związku z utratą zdrowia i życia, dotyczące błędów w sztuce medycznej.

Reprezentujemy Klientów przed sądami, jak również na etapie przedsądowego postępowania z udziałem ubezpieczycieli.

Naszymi Klientami w sprawach odszkodowawczych były nie tylko podmioty prywatne różnego rodzaju, ale również podmioty państwowe.

 

ZAPEWNIAMY między innymi:

  • obsługę prawną spraw o odszkodowanie związanych z utratą majątku
  • obsługę prawną spraw o zadośćuczynienie związanych z naruszeniem dóbr osobistych, utratą zdrowia i życia, błędami w sztuce medycznej
  • obsługę prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań
  • reprezentację w postępowaniach przed ubezpieczycielami oraz przed sądami, obsługę prawną ugód ubezpieczeniowych

Specjalizacje

Do naszych SPECJALIZACJI należy w szczególności:

POSTĘPOWANIA SĄDOWE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
STAŁA OBSŁUGA PRAWNA
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO UMÓW
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO NIERUCHOMOŚCI
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ODSZKODOWAŃ
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO ADMINISTRACYJNE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ
PRAWO KARNE
WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Raczyński & Pawełek


Kamienica Casa Solare
ul. Skwierzyńska 21/15, IV piętro
53-521 Wrocław

Skontaktuj się z nami


ul. Ogrodowa 5
98-200 Sieradz

Skontaktuj się z nami