Prawo odszkodowań

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze prawnej spraw dotyczących odszkodowań.

Zajmowaliśmy się obsługą prawną licznych postępowań dotyczących szkód majątkowych. Między innymi prowadziliśmy bardzo skomplikowane sprawy dotyczące utraty majątku o znacznej wartości oraz sprawy o odszkodowanie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań (w tym niewykonaniem umów).

Dysponujemy także dużym doświadczeniem w zakresie spraw dotyczących naprawiania szkód niemajątkowych, w tym o zadośćuczynienie. Prowadziliśmy przed sądami w całej Polsce sprawy związane z dochodzeniem roszczeń w związku z utratą zdrowia i życia, dotyczące błędów w sztuce medycznej.

Reprezentujemy Klientów przed sądami, jak również na etapie przedsądowego postępowania z udziałem ubezpieczycieli.

Naszymi Klientami w sprawach odszkodowawczych były nie tylko podmioty prywatne różnego rodzaju, ale również podmioty państwowe.
ZAPEWNIAMY między innymi:

  • obsługę prawną spraw o odszkodowanie związanych z utratą majątku
  • obsługę prawną spraw o zadośćuczynienie związanych z naruszeniem dóbr osobistych, utratą zdrowia i życia, błędami w sztuce medycznej
  • obsługę prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań
  • reprezentację w postępowaniach przed ubezpieczycielami oraz przed sądami, obsługę prawną ugód ubezpieczeniowych
> Więcej informacji

 

Kancelaria Adwokacka
Raczyński & Pawełek


Kamienica Casa Solare
ul. Skwierzyńska 21/15, IV piętro
53-521 Wrocław

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas