Prawo umów

Specjalizujemy się w sporządzaniu i analizie kontraktów o strategicznym znaczeniu dla Klientów biznesowych, jak również zapewniamy wsparcie prawne w zakresie umów negocjowanych i zawieranych przez tych Klientów w bieżącej działalności.
Zajmujemy się także umowami o kluczowym znaczeniu dla konsumentów.

Pracujemy tak, aby umowa zapewniała stabilność i bezpieczeństwo, ale zawsze bierzemy pod uwagę także koszty przyjęcia określonych rozwiązań prawnych w umowie. Dbamy o to, aby tworzone z naszym udziałem umowy nie mogły zostać podważone lub w inny sposób zakwestionowane.

Stronami sporządzanych przez nas umów były podmioty międzynarodowe, naukowe, państwowe, biznesowe z różnych rynków, ale także osoby prywatne, które miały świadomość tego, że dobra umowa zapewnia dobrą przyszłość.

Wiemy, że zawarcie umowy wymaga osiągnięcia kompromisu, dlatego też zapewniamy Klientom pełne wsparcie na etapie negocjowania warunków umowy z pozostałymi stronami.
ZAPEWNIAMY między innymi:

  • tworzenie i analizę umów różnego rodzaju, w tym w szczególności umów dotyczących nieruchomości, prawa budowlanego, tworzenia i dalszych losów przedsiębiorstw, komercjalizacji prac badawczych i rozwojowych (B+R), umów inwestycyjnych regulujących prowadzenie działalności i relacje między inwestorami
  • wprowadzanie do umów sprawdzonych oraz realnych gwarancji i zabezpieczeń wykonania umowy
  • doradztwo i reprezentację w zakresie dochodzenia roszczeń w związku z niewykonaniem umów przez strony
  • doradztwo i reprezentację na etapie negocjowania warunków umów
  • przygotowywanie projektów wzorców umów, regulaminów, statutów, aktów założycielskich
> Więcej informacji

 

Kancelaria Adwokacka
Raczyński & Pawełek


Kamienica Casa Solare
ul. Skwierzyńska 21/15, IV piętro
53-521 Wrocław

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas