Prawo zamówień publicznych

Prawo ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Obsługujemy prawnie naszych Klientów w zakresie rozmaitych projektów i postępowań dotyczących zamówień publicznych.
Wielokrotnie nasza obsługa dotyczyła skomplikowanych postępowań o bardzo znacznej wartości majątkowej.

Występujemy w postępowaniach przed zamawiającymi, ale także na ich zlecenie.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed KIO oraz dochodząc roszczeń z zakresu zamówień publicznych przed sądami w całej Polsce.
Wspomogliśmy naszych Klientów w kilku sprawach przed Sądem Najwyższym, w których spór powstał na gruncie prawa zamówień publicznych (roszczenia o zwrot wadium oraz o wynagrodzenie za roboty budowlane zlecone na podstawie PZP).

Dzięki obsłudze prawnej świadczonej na rzecz zamawiających, posiadamy doświadczenie w zakresie reprezentowania interesów wykonawców w postępowaniach przed innymi zamawiającymi.

Poza działaniami praktycznymi posiadamy także mocne podłoże teoretyczne – członek zespołu Raczyński & Pawełek Kancelaria Adwokacka zajmuje się naukowo prawem zamówień publicznych.
ZAPEWNIAMY między innymi:

  • bieżące i jednorazowe wsparcie prawne w zakresie prawa zamówień publicznych
  • obsługę prawną zamawiających oraz reprezentację wykonawców w postępowaniach przed zamawiającymi
  • doradztwo, przygotowywanie odwołań i reprezentację w postępowaniach przed KIO oraz obsługę prawną skarg od orzeczeń KIO
  • dochodzenie przed sądami, w tym Sądem Najwyższym, roszczeń cywilnoprawnych powstałych na gruncie zamówień publicznych, w tym o zwrot wadium oraz o wynagrodzenie za roboty budowlane
> Więcej informacji

 

Kancelaria Adwokacka
Raczyński & Pawełek


Kamienica Casa Solare
ul. Skwierzyńska 21/15, IV piętro
53-521 Wrocław

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas